Quang Đình Casino

Miễn trừ trách nhiệm

Trách nhiệm về thông tin cung cấp

Tôi đảm bảo mọi thông tin mà tôi cung cấp tại thời điểm bài viết được đăng tải là chính xác (bao gồm nội dung, liên kết, thông tin trên trang web)

Qua thời gian, các trang web hoặc các trò chơi mà tôi đã cung cấp thông tin có thể sẽ thay đổi và với tư cách là Người dùng, bạn đồng ý rằng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ thông tin không chính xác nào có trong thông tin, nội dung và liên kết được cung cấp trên trang web cũng như bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào dưới bất kỳ hình thức nào gây ra bởi những điều không chính xác như vậy.

Do đó hãy cân nhắc thật kỹ để đưa ra quyết định đúng đắn vì bạn sẽ bạn tự chịu rủi ro cho mỗi quyết định của mình.

Trách nhiệm về khả năng gây nghiện

Chơi cờ bạc có thể gây nghiện và tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như bạn nghiện cờ bạc hoặc có dấu hiệu nghiện cờ bạc. Hãy là người chơi có nhiệm và nếu có bất kỳ dấu hiệu nghiện cờ bạc nào, hãy liên hệ với các một trong các đơn vị dưới đây để nhận được sự trợ giúp kịp thời:

Gamblers Anonymous
The National Council on Problem Gambling
GamCare
Gamblers Anonymous UK
Responsible Gambling Council
Gamblers Anonymous Australia